Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διακήρυξης

Μελέτη 

ΤΕΥΔ σε doc