Προκηρύξεις

Πρόσληψη εξήντα οκτώ (68) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε, την πρόσληψη εξήντα οκτώ (68) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ειδικότερα, για την Π.Ε. Χαλκιδικής οι θέσεις εποχικού προσωπικού (συνολικά 12 θέσεις) αφορούν την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, είναι 4μηνης διάρκειας, και οι ειδικότητες είναι οι εξής:

ΠΕ Ψυχολόγων (2 θέσεις),

ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/ Κοινωνικών Λειτουργών (2 θέσεις)

ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών/τριών (2 θέσεις)

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας/ Υγειονολόγων (4 θέσεις)

ΔΕ Οδηγών (2 θέσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://bit.ly/2UVuSUX

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα