Προκηρύξεις

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ Πλαγίων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το κείμενο της διακήρυξης.