Προκηρύξεις

Προκήρυξη εκπόνησης μελέτης

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει διαγωνισμό εκπόνησης μελέτης με τίτλο "Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές) Δήμου Νέας Προποντίδας" προεκτιμώμενης αμοιβής 252.459,61€ (πλέον ΦΠΑ 23%).

Η περίληψη της προκήρυξης.