Προκηρύξεις

Παροχή Υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ν.Προποντίδας 2012.

Ο Δήμαρχος Ν.Προποντίδας προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάθεση της εργασίας: «Παροχή Υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ν.Προποντίδας 2012», με διάρκεια ενός έτους και για τους μήνες Ιούνιο έως Αύγουστο και ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 140.000,00ευρώ , μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με εγκεκριμένη πίστωση ύψους 150.000,00 ευρώ από τον οικείο προϋπολογισμό για το έτος 2012 (15/7425.0002).

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα