Προσκλήσεις

Πλυντηρίου Ρούχων (επανάληψη πρόσκλησης)

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης