Προσκλήσεις

Πρόσκληση Προμήθειας Ηλεκτρικής Σκούπας (Επανάληψη Πρόσκλησης)

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης