Τακτική Συνεδρίαση του Ο.Π.Α. στις 12/11/2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α., που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Αλιευτικού Μουσείου του Δήμου Νέας Προποντίδας, την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

    1. Παράταση σύμβασης προμήθειας τροφίμων για είδη κρεοπωλείου.

    2. Παράταση σύμβασης προμήθειας τροφίμων για είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου & οπωροπωλείου.

    3. Εγγραφές νηπίων στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών.

 

Ο  Πρόεδρος του Οργανισμού

Παναγιώτης  Σαρόγλου