Προσκλήσεις

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης