Επιχειρησιακό Προγράμμα του Δήμου Νέας Προποντίδας (Β΄ ΦΑΣΗ).

Επιχειρησιακό Προγράμμα του Δήμου Νέας Προποντίδας (Β΄ ΦΑΣΗ).