Προσκλήσεις

Πρόσκληση Παροχής Υπηρεσιών Ηχητικής & Φωτιστικής Κάλυψης Εκδηλώσεων Στην Ν Καλλικράτεια 17& 18 Αυγούστου

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης