Προκηρύξεις

Διακήρυξη Σχ.Επιτροπής για προμήθεια καυσίμων Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 190.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα. 10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στα Ν. Μουδανιά οδός Μ. Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 9.500,00), κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, στα Ν. Μουδανιά οδός Μ. Αλεξάνδρου 26 στο τηλέφωνο 23733 50208 & 50243, Γραφείο Παιδείας.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα