Δελτία Τύπου

Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ν.Μουδανιών

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του 4ου Νηπιαγωγείου Ν.Μουδανιών το οποίο αποτελεί ένα από τα τρία Νηπιαγωγεία που βρίσκονται υπό κατασκευή αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ν.Προποντίδας.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η θεμελίωση του τμήματος του κτιρίου που διαθέτει υπόγειο. Τις αμέσως επόμενες μέρες, μετά και την ολοκλήρωση της επίχωσης των φατνωμάτων της θεμελίωσης, θα σκυροδετηθεί το δάπεδο του υπογείου και τα περιμετρικά τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, έτσι ώστε εν συνεχεία να ξεκινήσει η θεμελίωση του υπόλοιπου τμήματος του κτιρίου. 

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

4nipmoud_1 4nipmoud_2 4nipmoud_3 4nipmoud_4 4nipmoud_5 4nipmoud_6 4nipmoud_7 4_nip_moud_1 4_nip_moud_2 4_nip_moud_3