Προκηρύξεις

Διακήρυξη για την προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια (αγορά) ενός μεταφερόμενου τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων συμβατικής δυναμικότητας 40 τόνων/ώρα (για οικιακά απορρίμματα) του Δήμου Νέας Προποντίδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 369.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ν.Προποντίδας (Ταχυδρομική διεύθυνση : Μ.Αλεξάνδρου 26, Ν.Μουδανιά 63200) την 28/12/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι ώρα 10.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές. Β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά πρόσωπα Γ. Συνεταιρισμοί Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Απαράβατος όρος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ο διαγωνιζόμενος να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον μια προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων τα τελευταία τρία έτη και ο Μ.Ο. (Μέσος Όρος) του κύκλου εργασιών για τις δηλούμενες οικονομικές χρήσεις θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, , ήτοι 18.450,00€ . Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική Γλώσσα. Η δημοπρατούμενη προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές και δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης είναι έξι μήνες.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. (Τηλ. 2373350227, ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Ο τεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων θα παραδοθεί στον ΧΥΤΑ της 2ης ΔΕΔΑ. Η εν λόγω προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013.

Περίληψη διακήρυξης της προμήθειας του τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων απεστάλη στην Εφημερίδα Ευρωπαικών Κοινοτήτων στις 1/11/2011.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα