Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 02-2017

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 02-2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής