Δελτία Τύπου

Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Δ.Δ. Διονυσίου

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 9517/29-12-2016 (ΑΔΑ: Ω5ΙΕ7ΛΛ-Ξ4Κ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε η Πράξη «Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου» συνολικού προϋπολογισμού 347.200,00€. 

Στο εν θέματι έργο προβλέπεται η κατασκευή δεκαεπτά (17) αναβαθμών από άοπλο σκυρόδεμα και τεσσάρων (4) καταβαθμών με συρματοκιβώτια κατά μήκος του ρέματος Διονυσίου, από το όριο της επέκτασης Παραλίας Διονυσίου μέχρι το όριο της εισόδου προς τα ανάντι στον οικισμό της Πορταριάς. Η διάρκεια κατασκευής του θα είναι 12 μήνες.

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές φθινοπώρου καθώς μετά την δημοπρασία που έλαβε χώρα στις 09/05/2017 έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία CANDIA ERGA ΑΤΕ η οποία προσέφερε έκπτωση 56,33%, ήτοι συνολική προσφερόμενη τιμή 122.264,98€ (χωρίς ΦΠΑ).  

Ο Δήμαρχος                                 

Εμμανουήλ Καρράς                 

rema_dion_1

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα