Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας

1) προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2011, με κριτήριο κατακύρωσης α) για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της ΠΚΜ και β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή.

Η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη: α) Πετρέλαιο θέρμανσης 200.000 λίτρα β) Πετρέλαιο κίνησης 500.000 λίτρα γ) Βενζίνη Αμόλυβδη 80.000 λίτρα δ) Βενζίνη Super 1.000 λίτρα ε) Λιπαντικά 10.840 λίτρα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας συνολικού προϋπολογισμού 949.307,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

2) Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και την υπ’ αριθ. 20/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

3) Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου και ώρα 10.00 έως 11.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

4) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά & νομικά πρόσωπα καθώς & κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές υγρών καυσίμων.

 

5) Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 47.465,35 € και πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Νέας Προποντίδας και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

6) Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται από το Δήμο Νέας Προποντίδας, μετά την παράδοση τους, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

7) Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση διατίθενται από τα γραφεία της έδρας του Δήμου (Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ 63200, ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ)  μέχρι και την  Πέμπτη 22/09/2011 και ώρα 14:00 μ.μ.

8) Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο τηλέφωνο 2373350256-8 από την κ. Παυλίδου Βασιλική.

Ο Δήμαρχος

Ιορδανίδης Δαμιανός

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκύρηξης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα