Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών»

Στις 29/12/2016 και με το υπ’ αριθμό 9516/29-12-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:ΩΝ5Γ7ΛΛ-ΙΣ8) εντάχθηκε η πράξη «Αντιπλημμυρική Προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών» με κωδικό ΟΠΣ 5002403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Το ρέμα του Ελαιώνα μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα πλημμυρίζει την περιοχή του οικισμού Νέων Μουδανιών με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών σε ιδιοκτησίες, έργα υποδομής καθώς και την έκθεση σε κίνδυνο των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού.
Για τον λόγο αυτό θα κατασκευαστεί το εν λόγω έργο, με σκοπό την ανάσχεση της πλημμυρικής παροχής με την δημιουργία λιμνοδεξαμενής συγκράτησης των νερών της βροχής στο αγροτεμάχιο αρ. 892.
Στόχος του έργου είναι να απαλλάξει τις γειτονικές περιοχές από τους κινδύνους πλημμύρας, από το ρέμα του Ελαιώνα με ελεγχόμενη εκκένωση των νερών που θα συγκρατεί. Επίσης θα προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και θα εξαλείψει από το κατάντη μήκος των ρεμάτων την στερεομεταφορά, εξασφαλίζοντας καλές συνθήκες λειτουργίας των αντιστοίχων έργων. Παράλληλα, η υλοποίηση του έργου συντελεί στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των ρεμάτων και μπορεί να άρει τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα στα ρέματα και το δομημένο περιβάλλον. Ακόμη, αποσκοπεί να εξασφαλίσει καλύτερες κυκλοφοριακές συνθήκες στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του οικισμού.

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα