Προκηρύξεις

Διακηρύξεις εκμισθώσεων δημοτικών εκτάσεων & κοινόχρηστων χώρων

Από το Δήμο Νέας Προποντίδας ανακοινώνεται διακήρυξη εκμίσθωσεων δημοτικών εκτάσεων & κοινόχρηστων χώρων.

Το πλήρες κείμενο των διακηρύξεων.