Δελτία Τύπου

Ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «5ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών»

Στις 24/05/2016 και με το υπ’ αριθμό 3373/24-5-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:65Λ77ΛΛ-4Γ9) εντάχθηκε η πράξη «5ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών» με κωδικό ΟΠΣ 5001015 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Το 5ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών δυναμικότητας 50 μαθητών θα κατασκευαστεί στο χώρο του παλιού κτηνιατρείου, δίπλα στο 2ο Νηπιαγωγείο, στην περιοχή «Τσατσανέϊκα» και θα περιλαμβάνει δύο αίθουσες εργασίας, αίθουσα ανάπαυσης, τραπεζαρία-κουζίνα, γραφείο νηπιαγωγών και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Θα είναι ένα ισόγειο κτίριο στο οποίο θα αναπτύσσονται οι παραπάνω χρήσεις σε ενιαίο επίπεδο. Ο σχεδιασμός του έγινε με βάση τις βιοκλιματικές αρχές για την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, με γνώμονα την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του και προσαρμογή των διαστάσεων στην κλίμακα των παιδιών.

Ο Δήμαρχος                                                       

Εμμανουήλ Καρράς  

evr_progr_1

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα