Δελτία Τύπου

Ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «4ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών»

Στις 24/05/2016 και με το υπ’ αριθμό 3372/24-5-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:ΩΜΡΙ7ΛΛ-ΜΙΩ) εντάχθηκε η πράξη «4ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών» με κωδικό ΟΠΣ 5001014 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Το ολοήμερο 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών δυναμικότητας 50 μαθητών θα ανεγερθεί σε μικρού σχετικά εμβαδού οικόπεδο, επί της οδού «Παναγίας Κορυφινής», στο χώρο της παλιάς παιδικής χαράς και απέναντι από τον μισθωμένο χώρο όπου στεγάζεται σήμερα το 4ο Νηπιαγωγείο, η θέση του εξυπηρετεί τις ανάγκες του πυκνοδομημένου κέντρου του οικισμού. Επιλέχθηκε λοιπόν, κατά το σχεδιασμό, μια κεντροβαρική σύνθεση κατά την οποία οι 2 αίθουσες εργασίας, η αίθουσα ανάπαυσης, και το γραφείο νηπιαγωγών αναπτύσσονται γύρω από ένα πολυδύναμο χώρο, που τμήμα του εξυπηρετεί και ως τραπεζαρία, αποσκοπώντας στον περιορισμό των χώρων κυκλοφορίας.

Ο Δήμαρχος                                                       

Εμμανουήλ Καρράς  

evr_progr_1

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα