Προκηρύξεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Από τον Δήμο Νέας Προποντίδας ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 6.5.2011 αναρτήθηκαν οι Πίνακες κατάταξης-επιλογής καθώς και οι Πίνακες απορριπτέων για όλες τις Ειδικότητες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2011, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού (ανταποδοτικών υπηρεσιών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι πίνακες κατάταξης-επιλογής

Οι πίνακες απορριπτέων