02-2016 Σύνταξη ενεργειών μνημονίου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από σεισμούς

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 02-2016