01-2016 Σύνταξη ενεργειών μνημονίου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πυρκαγιές

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 01-2016