Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού 2016 του Δήμου Ν.Προποντίδας

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 02-2015