Διονυσίου

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή έργων υποδομής στην περιοχή επέκτασης του παραλιακού οικισμού Διονυσίου Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής και αναλυτικά περιλαμβάνει:

1. Επέκταση των υφιστάμενων κρασπεδορείθρων  στα νέα πεζοδρόμια του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου.
2. Κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου (άνω χωριό).
3. Κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στο δρόμο σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου με τα σύνοδα έργα πρασίνου .
4. Κατασκευή πεζοδρομίων βορείως του δρόμου Φλογητών – Μουδανιών, εντός της περιοχής έργου.
5. Ανακατασκευή οδοποιίας και επέκταση κατά πλάτος του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου (άνω χωριό) στο μήκος της διαχωριστικής νησίδας.
6. Κατασκευή οδοφωτισμού της νέας νησίδας με τα συνοδά έργα.
7. Μεταφορά του υφισταμένου δικτύου οδοφωτισμού στο νέο πεζοδρόμιο του δρόμου Φλογητών - Μουδανιών ανατολικά της εκκλησίας
8. Ανακατασκευή της υφιστάμενης περίφραξης του δημοτικού σχολείου.
9. Διαμόρφωση περιοχής οικοπέδου Γ133Α.
10. Διαγραμμίσεις των νέων τμημάτων ασφαλτοστρώσεων και του δρόμου Φλογητών - Μουδανιών.
11. Σήμανση με κατάλληλες πινακίδες των υπό εφαρμογή περιοχών.

Η διακήρυξη του έργου

Κάτοψη - Σχέδιο διαμόρφωσης

Μελέτη (1 από 2)

Μελέτη (2 από 2)

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα