Διονυσίου

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή έργων υποδομής στην περιοχή επέκτασης του παραλιακού οικισμού Διονυσίου Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής και αναλυτικά περιλαμβάνει:

1. Επέκταση των υφιστάμενων κρασπεδορείθρων  στα νέα πεζοδρόμια του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου.
2. Κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου (άνω χωριό).
3. Κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στο δρόμο σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου με τα σύνοδα έργα πρασίνου .
4. Κατασκευή πεζοδρομίων βορείως του δρόμου Φλογητών – Μουδανιών, εντός της περιοχής έργου.
5. Ανακατασκευή οδοποιίας και επέκταση κατά πλάτος του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου (άνω χωριό) στο μήκος της διαχωριστικής νησίδας.
6. Κατασκευή οδοφωτισμού της νέας νησίδας με τα συνοδά έργα.
7. Μεταφορά του υφισταμένου δικτύου οδοφωτισμού στο νέο πεζοδρόμιο του δρόμου Φλογητών - Μουδανιών ανατολικά της εκκλησίας
8. Ανακατασκευή της υφιστάμενης περίφραξης του δημοτικού σχολείου.
9. Διαμόρφωση περιοχής οικοπέδου Γ133Α.
10. Διαγραμμίσεις των νέων τμημάτων ασφαλτοστρώσεων και του δρόμου Φλογητών - Μουδανιών.
11. Σήμανση με κατάλληλες πινακίδες των υπό εφαρμογή περιοχών.

Η διακήρυξη του έργου

Κάτοψη - Σχέδιο διαμόρφωσης

Μελέτη (1 από 2)

Μελέτη (2 από 2)