Ίδιοι Πόροι

Γεωτρήσεις Σιλάτων

Τίτλος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ν.ΣΥΛΛΑΤΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΠΑΤΩΜΑΤΑ'')»
Προϋπολογισμός δημοπράτησης: 59.932,72 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(23%), σύμφωνα με τη 1/2013 σχετική μελέτη της Δ.Τ.Υ.
Το έργο χρηματοδοτείται με ιδίους πόρους.
Φυσικό αντικείμενο του έργου: Η νέα γεώτρηση θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη στην θέση ''Πατώματα ́ ́ της Τ/Κ Ν. Συλλάτων.
Πρόοδος έργου: Η δημοπρασία έγινε στις 14-3-2013 με έκπτωση 36%.


Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα